Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

LARI VIAPLANA, MARC

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Email: marc.lari@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia 1 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1
Grau en Fisioterapia 1 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 1 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 1 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 1 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 1 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2
Grau en Fisioterapia 2 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
Grau en Fisioterapia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III