Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

Pla d'estudis i guies docents

PLA D'ESTUDIS ANTIC (curs acadèmic 2016-2017 i 2017-2018)


PLA D'ESTUDIS NOU (Inici dels estudis curs acadèmic 2018-2019)

Els estudis de Grau en Nutrició Humana i Dietètica tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 372 ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats: 

Tipus d’assignatura

Titulació

 

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Grau en Fisioteràpia

Bàsiques

36

54

Obligatòries

108

96

Pràcticum

30

30

TFG

6

12

TOTAL ECTS

180

192

372

Pla d'estudis grau Fisioteràpia versus grau Nutrició Humana i Dietètica

Assignatures anàlogues entre ambdós graus

Recursos d'aprenentatge

 

PLA D'ESTUDIS

PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

Esquema del pla d'estudis nou (Inici dels estudis curs 2018-19 i posteriors):

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102700 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 T 9
100601 BIOLOGIA I GENÈTICA T 9
102702 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1 T 6
100602 QUÍMICA BÀSICA T 6
102709 FONAMENTS EN FISIOTERAPIA 1 B 6
100607 ANTROPOLOGIA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102710 FONAMENTS EN FISIOTERAPIA 2 B 6
102701 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 T 6
102711 VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 1 B 6
100600 BIOQUÍMICA I METABOLISME T 9
102705 FÍSICA I BIOMECÀNICA T 6
102703 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2 T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100638 BROMATOLOGIA B 9
102713 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERAPIA 1 B 6
102712 VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2 B 6
100642 NUTRICIÓ B 9
100640 AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL B 3
100610 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9
102706 FISIOPATOLOGIA 1 T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102716 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERAPIA B 6
100640 AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL B 3
102714 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERAPIA 2 B 6
100609 PROCESSAT DELS ALIMENTS B 6
100610 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9
102707 FISIOPATOLOGIA 2 T 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100621 EPIDEMIOLOGIA DE LA NUTRICIÓ B 9
102717 CINESITERAPIA B 6
102718 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1 B 12
100613 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA B 6
100643 DIETÈTICA B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100615 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICS) APLICADES A LA NUTRICIÓ B 6
100611 HIGIENE DELS PROCESSOS ALIMENTARIS B 6
100605 BIOESTADÍSTICA T 6
100643 DIETÈTICA B 9
102719 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 2 B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
102741 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I B 6
102742 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102721 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA B 6
102704 PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES T 9
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS B 6
102723 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA B 6
100644 NUTRICIÓN CLÍNICA B 9
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
102723 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100620 SALUT PÚBLICA I NUTRICIÓ COMUNITÀRIA B 9
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
102720 FISIOTERAPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES B 12
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS B 6
100612 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA B 6
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
100622 PRÀCTICUM B 30
102745 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100631 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
102730 TREBALL DE FI DE GRAU B 12