Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

SALA MARTI, NURIA

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: TECNOLOGIA D'ALIMENTS
Email: nuria.sala@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària 1 GESTIÓ DE LABORATORIS
MU en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària 1 LLENCAT I ENVASAT. FONAMENTS DE DISSENY DE PLANTES D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES CARNIS
MU en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària 1 SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 1 MICROBIOLOGIA
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 GESTIÓ DE LABORATORIS
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 LLENCAT I ENVASAT. FONAMENTS DE DISSENY DE PLANTES D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES CARNIS
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Grau en Nutrició Humana i Dietètica 2 HIGIENE DELS PROCESSOS ALIMENTARIS
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 2 HIGIENE D'ALIMENTS
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 2 PRÀCTIQUES DE MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA I HIGIENE
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 2 MICROBIOLOGIA I IMMUNOLOGIA
Grau en Nutrició Humana i Dietètica 3 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 HIGIENE DELS PROCESSOS ALIMENTARIS
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 4 GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 4 GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 4 PRÀCTIQUES EXTERNES
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 4 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA

Recerca

Grup de recerca: Unitat de tecnologia de productes vegetals
Tesis Any Direcció
Contaminació fúngica y de micotoxines de grans destinats a l'alimentació animal a Catalunya. Capacitat toxigènica de les soques 1994 Sanchis Almenar, Vicente
Publicacions Any Autors Tipus
Recycling Rhizopus oryzae resting cells as biocatalyst to prepare near eutectic palmitic-stearic acid mixtures from non-edible fat 2016 Gallart-Sirvent P, Yara E, Villorbina G, Balcells M, Sala N, Canela-Garayoa R. Article d'investigació
Preparation of chiral glycerol derivatives using chemoenzymatic approaches 2014 Solarte C, Balcells M, Torres M, Sala N, Canela-Garayoa R. Article d'investigació
Solvent-free biocatalytic interesterification of acrylate derivatives 2012 Yara-Varón E; Eras J; Torres M; Sala N; Villorbina G; Méndez JJ; Canela-Garayoa R. Article d'investigació
Gestió de qualitat en els laboratoris d'anàlisis d'aliments-ISO 17025. Gestió de qualitat en els laboratoris de microbiologia 2010 Sala, N. Apunts docents
Experiència multidisciplinar d'aprenentatge basada en l'estudi de cas: Anàlisi de l'impacte ambiental i territorial de la gestió de residus urbans. L'abocador de Gimenells 2010 Iglesias, Carmen; Alcázar, Jorge; Aldomà, Ignasi; Bovet, Isabel; Chocarro, Cristina; Farré, Mariona; Gil, Rosa; Garcia, Roberto; Michelena, Antonio; Molina, Fidel; Morell, Ramon; Nogareda, Carmina; Ol Llibre docent
Aseguramiento de calidad en laboratorios - Gestión de laboratorios ISO 17025 2010 Sala, N. Apunts docents
Part B.- Higiene d'instal·lacions, equips i manipuladors 2010 Sala, N. Apunts docents
Part III.- Higiene d'instal·lacions, equips i manipuladors 2010 Sala, N. Apunts docents
Sales blanques 2010 Sala, N. Apunts docents
Part B.- Higiene d'instal·lacions, equips i manipuladors 2009 Sala, N. Apunts docents
Microbiologia ambiental - Microbiologia de les aigües - Microbiologia del sòl I: Microorganismes del sòl - Microbiologia del sòl II: Paper dels microorganismes en els cicles biogeoquímics del sòl - Mo 2009 Sala, N. Apunts docents
Part III.- Higiene d'instal·lacions, equips i manipuladors 2009 Sala, N. Apunts docents
Preparation of (S)-1-Halo-2-octanols Using Ionic Liquids and Biocatalysts 2009 Oromí-Farrús M, Eras J, Sala N, Torres M, Canela R. Article d'investigació
Aseguramiento de la calidad en laboratorios de análisis microbiológicos de aguas: ejercicios interlaboratorios 2008 Garrofé R, Allaert C, Sanchis V, Torres M, Sala N. Article en llibre
Microbiologia ambiental - Microbiologia de les aigües - Microbiologia del sòl I: Microorganismes del sòl - Microbiologia del sòl II: Paper dels microorganismes en els cicles biogeoquímics del sòl - Mo 2007 Sala, N. Apunts
Part III.- Higiene d'instal·lacions, equips i manipuladors 2007 Sala, N. Apunts
Endophyc fungi associated with Mediterranean plants as a source of mycelium-bound lipases 2003 Torres M, Dolcet MM, Sala N, Canela R. Article d'investigació
Ensayos para la validación de métodos ISO para el CEN. Ejemplo del método ISO para recuento de CPS (Coagulase Positive Staphylococcus) 2000 Allaert C, Torres M, Garrofé R, Sala N. Article d'investigació
Desarrollo y aplicación de un ejercicio de Verificación Externa de Calidad (VEC) en el proyecto EQUASE (1997-1999). 2000 Allaert C, Sala N, Sanchis V. Editor llibre d'investigació
Linking extraction and purification of corn samples for fumonisin analysis 1999 Velázquez C, Llovera M, Peña E, Sala N, Canela R. Article d'investigació
An Aspergillus flavus strain promoting oleic acid esterification in isooctane. 1998 Locos V, Cañes G, Perpiñá B, Torres M, Sala N, Canela R. Capítol de llibre d'investigació
Bactericidal and fungicidal activity of Aspergillus ochraceus metabolites and some derivarives 1998 Torres M, Balcells M, Sala N, Sanchis V, Canela R. Article d'investigació
Determination of Alternaria toxins in sunflower seeds in Catalonia, Spain 1998 Vilaró P; Canela R; Torres M; Viladrich R; Sala N Article d'investigació
Interactions on growth between Fusarium moniliforme, F. proliferatum and Penicillium implicatum on maize grain depending on water activity and temperature levels 1997 Marín S, Rull F, Ramos AJ, Torres M, Sala S, Sanchis V. Article d'investigació
Prácticas. Microbiología de Alimentos 1997 Sanchis V, Allaert C, Viñas I, Sala N, Torres M. Llibre docent
Problemática del recuento de hongos en alimentos. 1997 Torres M, Sala N, Allaert C. Article d'investigació
Fate of fumonisins B1 and B2 in steeped corn kernels 1996 Canela R, Pujol R, Sala N, Sanchis V. Article d'investigació
A survey of aflatoxins and aflatoxigenic Aspergillus flavus in corn-based products from the Spanish market 1995 Sanchis V, Balcells X, Torres M, Sala N, Viñas I, Canela R. Article d'investigació
Fumonisins B1 and B2, and toxigenic Fusarium strains in feeds from Spanish market 1995 Sanchis V, Abadias M, Oncins L, Sala N, Viñas I, Canela R. Article d'investigació
Contaminación por Salmonella de los piensos de la zona de Lleida 1995 Amoros S, Allaert C, Torres M, Sala N, Sanchis V. Article d'investigació
Fumonisin producing capacity of Fusarium isolates from grain in Spain. 1994 Sala N, Sanchis V, Viladrich R, Torres M, Viñas I, Canela R Capítol de llibre d'investigació
Prácticas Microbiología de Alimentos 1994 Sanchis V, Allaert C, Viñas I, Sala N, Torres M. Llibre docent
Fumonisin producing capacity of Fusarium strains isolated from cereals in Spain 1994 Sala N; Sanchis V; Vilaró P; Viladrich R; Torres M; Viñas I; Canela R Article d'investigació
Occurrence of fumonisins B1 and B2 in corn based product from Spanish market 1994 Sanchis V, Abadias M, Oncins L, Sala N, Viñas I, Canela R. Article d'investigació
Mycotoxins and toxigenic species incidence in oilseed rape 1993 Viñas I, Sibilia A, Sala N, Sanchis V, Visconti A. Article d'investigació
Fumonisinas 1993 Sanchis V, Viñas I, Sala N, Torres M, Santamarina P, Canela R. Article d'investigació
Producción de patulina y griseofulvina en diferentes sistemas de cultivo 1988 Torres M, Sanchis V, Sala N, Canela R. Article d'investigació
Caracterización de una cepa de Penicillium griseofulvum, Dierckx, productora de patulina y griseofulvina 1986 Torres M, Sanchis V, Sala N, Canela R. Article d'investigació
Some data on the occurrence of aflatoxin and aflatoxigenic molds in foodstuffs and feeds in Spain 1986 Sanchis V, Sala N, Palomes A, Santamarina P, Burdaspal PA. Article d'investigació