Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

BOSCH BARCELÓ, PERE

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Email: pere.bosch@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia 3 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA
Grau en Fisioterapia 3 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Grau en Fisioterapia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Grau en Fisioterapia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 4 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV