Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

NAGEB MAGDI, JULIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Email: julia.nageb@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III