Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100602 QUÍMICA BÀSICA T 6
102700 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 T 9
100607 ANTROPOLOGIA T 6
102709 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
100601 BIOLOGIA I GENÈTICA T 9
102702 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1 T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102701 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 T 6
100600 BIOQUÍMICA I METABOLISME T 9
102705 FÍSICA I BIOMECÀNICA T 6
102711 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
102710 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102703 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2 T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100642 NUTRICIÓ B 9
100640 AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL B 3
100638 BROMATOLOGIA B 9
102713 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
102706 FISIOPATOLOGIA 1 T 6
102712 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
100610 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102716 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERÀPIA B 6
100640 AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL B 3
102714 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
100610 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9
102707 FISIOPATOLOGIA 2 T 6
100609 PROCESSAT DELS ALIMENTS B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100621 EPIDEMIOLOGIA DE LA NUTRICIÓ B 9
102718 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 12
100613 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA B 6
102717 CINESITERAPIA B 6
100643 DIETÈTICA B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100611 HIGIENE DELS PROCESSOS ALIMENTARIS B 6
100615 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICS) APLICADES A LA NUTRICIÓ B 6
100605 BIOESTADÍSTICA T 6
102719 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
100643 DIETÈTICA B 9
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102741 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I B 6
102742 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102721 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA B 6
102704 PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES T 9
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS B 6
100644 NUTRICIÓN CLÍNICA B 9
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
102723 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA O 6
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
102723 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
100620 SALUT PÚBLICA I NUTRICIÓ COMUNITÀRIA B 9
102720 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES B 12
100612 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA B 6
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS B 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERÀPIA ESPORTIVA O 6
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERÀPIA ESPORTIVA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100622 PRÀCTICUM B 30
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
102745 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100631 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
102730 TREBALL DE FI DE GRAU B 12