Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

Pla d'estudis i guies docents

PLA D'ESTUDIS (inici dels estudis curs acadèmic 2016-2017 i 2017-2018)


PLA D'ESTUDIS (inici dels estudis curs acadèmic 2018-2019 i 2019-2020)


PLA D'ESTUDIS (curs acadèmic 2022-2023)

Els estudis de Grau en Nutrició Humana i Dietètica tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 378 ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats: 

Tipus d’assignatura

Titulació

 

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Grau en Fisioteràpia

Bàsiques

36

54

Obligatòries

108

96

Pràctiques externes

30

36

TFG

6

12

TOTAL ECTS

180

198

378

 

Programa Conjunt d’Estudis Oficials (PCEO) de la Doble Titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia (Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida (BOU) núm. 213 de març/abril/maig de 2022).

Descripció general del pla d’estudis i nombre de crèdits a cursar per curs

Assignatures anàlogues entre ambdós graus

Recursos d'aprenentatge

PLA D'ESTUDIS

PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

Esquema del pla d'estudis nou (Inici dels estudis curs 2022-23 i posteriors):

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102709 FONAMENTS EN FISIOTERAPIA 1 B 6
102702 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1 T 6
102700 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 T 9
100602 QUÍMICA BÀSICA T 6
100601 BIOLOGIA I GENÈTICA T 9
100607 ANTROPOLOGIA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102710 FONAMENTS EN FISIOTERAPIA 2 B 6
102703 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2 T 6
102705 FÍSICA I BIOMECÀNICA T 6
100600 BIOQUÍMICA I METABOLISME T 9
102711 VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 1 B 6
102701 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100642 NUTRICIÓ B 9
102713 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERAPIA 1 B 6
102706 FISIOPATOLOGIA 1 T 6
100610 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9
102712 VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2 B 6
100638 BROMATOLOGIA B 9
100640 AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL B 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102716 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERAPIA B 6
100610 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9
100609 PROCESSAT DELS ALIMENTS B 6
102714 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERAPIA 2 B 6
102707 FISIOPATOLOGIA 2 T 6
100640 AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL B 3
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102717 CINESITERAPIA B 6
100621 EPIDEMIOLOGIA DE LA NUTRICIÓ B 9
102718 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1 B 12
100643 DIETÈTICA B 9
100613 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100643 DIETÈTICA B 9
100611 HIGIENE DELS PROCESSOS ALIMENTARIS B 6
100605 BIOESTADÍSTICA T 6
102719 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 2 B 6
100615 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICS) APLICADES A LA NUTRICIÓ B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102742 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 6
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102723 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA B 6
102704 PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES T 9
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS B 6
102723 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA O 6
102721 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA B 6
100644 NUTRICIÓN CLÍNICA B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS B 6
100620 SALUT PÚBLICA I NUTRICIÓ COMUNITÀRIA B 9
102720 FISIOTERAPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES B 12
100612 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA B 6
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA O 6
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100622 PRÀCTICUM B 30
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
102746 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
102745 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 6
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102730 TREBALL DE FI DE GRAU B 12
100631 TREBALL DE FI DE GRAU B 6