Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

Pla d'estudis i guies docents

PLA D'ESTUDIS (inici dels estudis curs acadèmic 2016-2017 i 2017-2018)


PLA D'ESTUDIS (inici dels estudis curs acadèmic 2018-2019 i 2019-2020)


PLA D'ESTUDIS (curs acadèmic 2022-2023)

Els estudis de Grau en Nutrició Humana i Dietètica tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 378 ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats: 

Tipus d’assignatura

Titulació

 

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Grau en Fisioteràpia

Bàsiques

36

54

Obligatòries

108

96

Pràctiques externes

30

36

TFG

6

12

TOTAL ECTS

180

198

378

 

Programa Conjunt d’Estudis Oficials (PCEO) de la Doble Titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia (Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida (BOU) núm. 213 de març/abril/maig de 2022).

Descripció general del pla d’estudis i nombre de crèdits a cursar per curs

Assignatures anàlogues entre ambdós graus

Recursos d'aprenentatge

PLA D'ESTUDIS

PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

Esquema del pla d'estudis nou (Inici dels estudis curs 2022-23 i posteriors):

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102752 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
102754 ANTROPOLOGIA T 6
102751 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1 T 6
102750 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 T 9
102753 QUÍMICA BÀSICA T 6
102755 BIOLOGIA I GENÈTICA T 9
102760 FÍSICA I BIOMECÀNICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102759 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 T 6
102761 BIOQUÍMICA I METABOLISME T 9
102757 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
102756 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2 T 6
102758 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102764 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
102765 BROMATOLOGIA B 9
102763 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102766 NUTRICIÓ B 9
102762 FISIOPATOLOGIA 1 T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102770 PROCESSAT DELS ALIMENTS B 6
102768 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102769 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERÀPIA B 6
102771 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS B 9
102767 FISIOPATOLOGIA 2 T 6
102772 AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL B 3
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102773 CINESITERAPIA B 6
102774 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 12
102776 EPIDEMIOLOGIA DE LA NUTRICIÓ B 9
100621 EPIDEMIOLOGIA DE LA NUTRICIÓ B 9
100613 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA B 6
102777 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA B 6
102775 DIETÈTICA B 9
102718 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 12
102717 CINESITERAPIA B 6
100643 DIETÈTICA B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102782 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICS) APLICADES A LA NUTRICIÓ B 6
102778 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
100615 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICS) APLICADES A LA NUTRICIÓ B 6
102783 BIOESTADÍSTICA T 6
100643 DIETÈTICA B 9
100611 HIGIENE DELS PROCESSOS ALIMENTARIS B 6
102781 HIGIENE DELS PROCESSOS ALIMENTARIS B 6
102719 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
100605 BIOESTADÍSTICA T 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102780 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
102779 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 6
102742 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
102721 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA B 6
102723 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA B 6
102785 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA B 6
102787 NUTRICIÓN CLÍNICA B 9
100644 NUTRICIÓN CLÍNICA B 9
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
102784 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA B 6
102788 SUPORT NUTRICIONAL B 6
102723 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA O 6
102704 PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES T 9
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS B 6
102786 PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES T 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100612 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA B 6
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS O 6
100641 SUPORT NUTRICIONAL B 6
102792 SALUT PÚBLICA I NUTRICIÓ COMUNITÀRIA B 9
100620 SALUT PÚBLICA I NUTRICIÓ COMUNITÀRIA B 9
102720 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES B 12
102791 QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA B 6
100630 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS B 6
102789 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES B 12
102793 NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102790 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102794 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERÀPIA ESPORTIVA B 6
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERÀPIA ESPORTIVA O 6
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERÀPIA ESPORTIVA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102745 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 6
102797 PRÀCTICUM B 30
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
100622 PRÀCTICUM B 30
102795 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 6
102796 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102730 TREBALL DE FI DE GRAU B 12
100631 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
102798 TREBALL DE FI DE GRAU B 12
102799 TREBALL DE FI DE GRAU B 6