Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

Treball de Fi de Grau

El Treball Final de Grau (TFG), és una de les matèries obligatòries incloses dins dels plans d'estudis de les titulacions de grau, d'acord amb l'article 12 del Reial Decret 861/2010, del 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, del 29 d'octubre.

Grau en Fisioteràpia: en aquest context, i amb la finalitat d'unificar els criteris i els procediments que garanteixin una actuació homogènia en la planificació i l'avaluació dels TFG de les titulacions que s'imparteixen en la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, és convenient establir directrius específiques a la definició, realització, defensa, qualificació i tramitació administrativa d'aquests treballs, d'acord amb la normativa general de la UdL. 

En el grau en Nutrició Humana i Dietètica  amb el treball final de grau es preten que els alumnes desenvolupin competències d'ordre transversal. El sistema d'avaluació del TFG és mitjançant la presentació i defensa en públic davant d'un tribunal format a aquest efecte. Es una avaluació diversificada que inclou aspectes d'alguns continguts de la titulació.

Professorat i àmbits temàtics per a la realització del TFG del Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Professorat i àmbits temàtics per a la realització del TFG del Grau en Fisioteràpia

Normativa del Treball de Fi de Grau de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Guia de plagi i honestedat acadèmica de la FIF

Canvis en els requisits de la matrícula i l'avaluació del Treball Final de Grau del Grau en Fisioteràpia (vigent a partir del curs acadèmic 2020/2021)