Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

MARTINEZ NAVARRO, ORIOL

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Email: oriol.martinez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Investigació, Innovació i Transferència en Salut 1 REVISIÓ DE LA LITERATURA I REDACCIÓ DE DOCUMENTS CIENTÍFICO-TÈCNICS
Grau en Fisioterapia - UdL 2 VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 2 VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 2 VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 2 VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2
Grau en Fisioterapia - UdL 3 METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ
Grau en Fisioterapia - UdL 3 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Grau en Fisioterapia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU