Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

BOSCH BARCELÓ, PERE

Categoria: BECARI/ÀRIA PREDOCTORAL UDL
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Adreça electrònica: pere.bosch@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia - UdL 3 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA
Grau en Fisioterapia - UdL 3 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Grau en Fisioterapia - UdL 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Grau en Fisioterapia - UdL 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
Grau en Fisioterapia - UdL 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
Grau en Fisioterapia - UdL 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
Grau en Fisioterapia - UdL 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 4 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII