Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

SANCHEZ GALVEZ, MERCE

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Adreça electrònica: merce.sanchez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia - UdL 2 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
Grau en Fisioterapia - UdL 2 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
Grau en Fisioterapia - UdL 2 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 2 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 2 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2
Grau en Fisioterapia - UdL 3 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
Grau en Fisioterapia - UdL 4 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 4 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 4 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1