Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

CRUCCI VAZQUEZ, SANTIAGO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Email: santiago.crucci@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia - UdL 1 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 1 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 1 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2
Grau en Fisioterapia - UdL 3 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Grau en Fisioterapia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU