Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

ARUMI TRUJILLO, CLAUDIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Email: claudia.arumi@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia 1 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 1 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 1 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2
Grau en Fisioterapia 2 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
Grau en Fisioterapia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
Grau en Fisioterapia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII
Grau en Fisioterapia 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII
Doble Titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU