Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

MAURI CAPDEVILA, ALBERT JOSEP

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Adreça electrònica: albertojosep.mauri@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia - UdL 2 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 2 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2