Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

NAGEB MAGDI, JULIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Adreça electrònica: julia.nageb@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia - UdL 2 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 2 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2
Grau en Fisioterapia - UdL 4 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERÀPIA EN GERIATRIA
Grau en Fisioterapia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU