Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

Els estudis de Grau en Nutrició Humana i Dietètica tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 372 ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats:

 

Tipus d’assignatura

Titulació

 

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Grau en Fisioteràpia

Bàsiques

36

54

Obligatòries

108

96

Pràcticum

30

30

TFG

6

12

TOTAL ECTS

180

192

372

 

 

Assignatures anàlogues entre ambdós graus

PLA D'ESTUDIS

PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

 

Esquema del pla d'estudis antic (Inici dels estudis curs 2018-2019)

GUIES DOCENTS
PRIMER CURS
Primer semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
102700 Estructura del cos humà 1 Guia docent FB 9 Fisioteràpia
102702 Funció del cos humà 1 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102709 Fonaments de Fisioteràpia 1 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
100602 Química bàsica Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100607 Antropologia Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100601 Biologia i genètica Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
Total ECTS 1r. semestre   42  

 

Segon semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
102703 Funció del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102711 Valoració en Fisioteràpia 1 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102710 Fonaments en Fisioteràpia 2 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102701 Estructura del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102705 Física i Biomecànica Guia docent FB 6 Fisioteràpia
100600 Bioquímica i metabolisme Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
Total ECTS 2n. semestre   39  

 


 

SEGON CURS
Tercer semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100608 Bromatologia Guia docent FO 9 Nutrició-Dietètica
100616 Nutrició Guia docent FO 9 Nutrició-Dietètica
102706 Fisiopatologia 1 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102712 Valoració en Fisioteràpia 2 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102713 Procediments generals en fisioteràpia 1 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
Total ECTS 3r. semestre   39  

 

Quart semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100609 Processat d'aliments Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
100610 Microbiologia i parasitologia dels aliments Guia docent FO 9 Nutrició-Dietètica
102707 Fisiopatologia 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102714 Procediments generals en fisioteràpia 2 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102716 Bases nutricionals i farmacològiques en fisioteràpia Guia docent FO 6 Fisioteràpia
Total ECTS 4t. semestre   33  

 


 

TERCER CURS
Cinquè semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100621 Epidemiologia de la nutrició Guia docent FO 9 Nutrició-Dietètica
100617 Dietètica Guia docent FO 8 Nutrició-Dietètica
100613 Economia i empresa alimentària Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
102717 Cinesiteràpia Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102718 Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia 1 Guia docent FO 12 Fisioteràpia
Total ECTS 5è. semestre   41  

 

Sisè semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100611 Higiene dels processos alimentaris Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100615 TICS aplicades a la nutrició Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100605 Bioestadística Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
102719 Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia 2 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102741 Pràctiques clíniques I Guia docent PC 6 Fisioteràpia
102742 Pràctiques clíniques II Guia docent PC 6 Fisioteràpia
Total ECTS 6è. semestre   36  

 


 

QUART CURS
Setè semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100618 Nutrició clínica i dietoteràpia Guia docent FO 13 Nutrició-Dietètica
100630 Nutrició en pacients crítics i dependents Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
102723 Envelliment i dependència Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102721 Legislació, salut pública i administració sanitària Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102704 Psicologia i habilitats comunicatives Guia docent FB 9 Fisioteràpia
Total ECTS 7è. semestre   40  

 

Vuitè semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100612 Qualitat i seguretat alimentària Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100620 Salut pública i nutrició comunitària Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
100628 Nutrigenòmica Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
102720 Fisioteràpia en especialitats clíniques Guia docent FO 12 Fisioteràpia
Total ECTS 8è. semestre   33  

 


 

CINQUÈ CURS
Novè semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
102726 Tècniques Específiques de Fisioteràpia Esportiva  Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102743 Pràctiques Clíniques III (anual)  Guia docent PC 6 Fisioteràpia
102744 Pràctiques Clíniques IV (anual)  Guia docent PC 6 Fisioteràpia
102745 Pràctiques Clíniques V (anual)  Guia docent PC 6 Fisioteràpia
102730 Treball de Fi de Grau (anual)  Guia docent TFG 12 Fisioteràpia
Total ECTS 9è semestre 36  

 

Desè semestre 
Codi Assignatura

Guies

Tipus ECTS Cursada a
100622 Pràcticum  Guia docent PC 30 Nutrició-Dietètica
100620 Treball de Fi de Grau  Guia docent TFG 6 Nutrició-Dietètica
Total ECTS 10è semestre