Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

Espais

Al Campus Igualada-UdL la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia es troba a La Teneria (Pl. del Rei, 15-08700 Igualada).

Aules docents. 2 amb capacitat per 50 alumnes, 2 amb capacitat per 28 alumnes, 1 amb capacitat per 36 alumnes, 1 amb capacitat per 27 alumnes i 1 amb capacitat per 24 alumnes.

Aules seminaris. 1 amb capacitat per 30 alumnes, 1 amb capacitat per 29 alumnes, 1 amb capacitat per 28 alumnes.  

Les aules disposen de dues pissarres blanques, i en cada aula hi ha instal·lat de forma fixa un projector interactiu i multimèdia de curta distancia i un ordinador sobretaula per al professor connectat a la xarxa informàtica del centre.

Aula amb lliteres. Per tal que els estudiants tant del Grau en Infermeria com de la doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia puguin realitzar sessions teòricopràctiques o practicar habilitats, en una aula totalment preparada i habilitada.

Els espais/recursos destinats als estudiants del Grau en Iinfermeria, s’ubiquen a la segona planta de l’edifici. Mentre que els destinats a la doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia, s’ubiquen a la tercera planta de l’edifici.

En aquest mateix edifici es troben situats els despatxos del professorat.

Zones comunes. Equipades amb cadires, taules i sofàs, que permeten la reunió dels alumnes entre classes o la possibilitat de realitzar treballs en grups. En aquestes zones comunes també hi ha disponible una impressora-fotocopiadora per l’ús dels estudiants.

Sala d’estudis. Amb capacitat per a 12 persones.

Sala d’actes. Situada a la planta baixa, amb una capacitat per unes 60 persones, on es poden realitzar presentacions, exàmens o qualsevol activitat que impliqui una afluència d’assistents més gran.

El mobiliari no està subjectat a terra, fet que permet una major versatilitat a l’aula i, per tant, una millor aplicació de les noves metodologies docents que permetran a l’estudiant assolir les competències i habilitats dels nous plans d’estudis.

Addicionalment, la ciutat d’Igualada disposa d’altres instal·lacions per la docència, ubicades al Pla de la Massa (Av. Pla de la Massa, 8 – 08700 Igualada).

En aquesta seu és on es fan les classes de titulacions relacionades amb les enginyeries de l’Escola Politècnica Superior i la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Compta amb: 

  • 11 Aules docents, amb capacitat global de 365 persones.
  • Laboratoris d’investigació.
  • 1 Aula d’informàtica amb un total de 24 ordinadors
  • 1 Sala d’actes totalment equipada.
  • 1 Biblioteca totalment equipada.

Aula d’informàtica. La Teneria disposa d’una aula d’informàtica equipada amb 24 ordinadors on els alumnes poden fer servir totes les eines tecnològiques que la Universitat de Lleida ofereix als seus alumnes per donar un valor afegit als seus estudis i poder ampliar els seus coneixement consultant fons/bases de dades informàtiques, entre d’altres recursos dels que es disposa. Oferint també la possibilitat de poder realitzar treballs que necessiten suport informàtic al mateix centre on s’imparteix la teoria corresponent.

L’aula disposa de dues pissarres blanques, un projector instal·lat de forma fixa al sostre de l’aula i un ordinador fixa per al professor.

Biblioteca. Ubicada al Pla de la Massa disposa del material bibliogràfic necessari per al desenvolupament de les tasques relacionades amb l’estudi, la recerca i la docència i forma part de la xarxa de biblioteques de la UdL. Compta amb una extensió de 340 m2, i disposa de 43 punts de lectura (a falta de redistribuir millor l’espai), diversos ordinadors, una impressora-fotocopiadora.

Actualment, conté un fons de 6032 documents (entre llibres recomanats a les guies docents, obres de referència, normativa tècnica, revistes, directoris, congressos, etc.), 22 títols de revistes tècniques, de les quals 12 les té subscrites i 10 són gratuïtes i es reben periòdicament, així com els treballs de fi de grau. 

4DHealth (Passeig Verdaguer 130 – 08700 Igualada). És un centre de referència en l’àmbit de la simulació clínica, on els estudiants realitzen una part de les seves pràctiques. És el primer hospital simulat d’Europa amb escenaris gairebé reals. El centre, on tot és real excepte els pacients, s’ha creat amb l’objectiu de reduir els errors humans en l’àmbit de la salut. Està ubicat a les instal·lacions de l’antic Hospital d’Igualada i disposa de més de 3.000 m2 de superfície distribuïts en 3 plantes, que inclou passadissos, sales d’espera i ascensors. Les instal·lacions compten amb els equipaments mèdics corresponents i sistemes audiovisuals que permeten veure i escoltar tota activitat al centre. La finalitat és la formació  pre-clínica dels estudiants basada en la seguretat del pacient i la simulació.

El centre també disposa d’aules amb i sense lliteres, que es fan servir per a les pràctiques d’infermeria i fisioteràpia.

Això suposa un valor afegit pel fet que en cas de necessitat, hi ha la possibilitat de poder utilitzar aquestes instal·lacions per realitzar determinats actes, classes o activitats.

Més informació